Groene Hart tussen droom en werkelijkheid

Tentoonstelling in kasteel Groeneveld, Baarn, 17 juni 2000 tot 4 maart 2001.


Marcel Eekhout en Lilian Roosenboom zijn door kasteel Groenveld aangetrokken als gastcuratoren voor deze langlopende tentoonstelling. Op de tentoonstelling worden de plannen voor het Groene Hart met elkaar geconfronteerd.

poster2-[geconverteerd].png\

'The Green Heart Vision' gemaakt door de Harrison Studio dient als spiegel en is, als onderdeel van de tentoonstelling , in twee masterclasses geactualiseerd.

De eerste masterclass werd door de Harrrisons begeleid. De deelnemers waren: Gabriel Harrison , architect; Gerard van Heel , architect; Rob Hoekstra, beeldend kunstenaar; Jaco Kalfsbeek , stedenbouwer (DRO Amsterdam); Henk Ovink , beeldend kunstenaar; Anoesjka Volkerts , landschapsarchitect (D.L.G).

De tweede masterclass werd begeleid door Guus Borger en Joost van Hezewijk. De deelnemers waren: Michiel van Dongen, landschapsarchitect (VROM; Ida van de Lee, beeldend kunstenaar; Enno Schimmel, cultuurhistoricus (prov. Zuid-Holland); Paul de Kort , beeldend kunstenaar; Ester van de Wiel, ruimtelijk ontwerper / beeldend kunstenaar; Jan Kromwijk, landbouwdeskundige (GLTO), Ronald Blijdenstijn , cultuurhistoricus (prov. Utrecht), Jeroen Clausman , ecoloog (prov. Zuid-Holland).