Groene Hart, tussen droom en werkelijkheid

gastcurator voor tentoonstelling

poster1-[geconverteerd].png
poster1-[geconverteerd].png
Het Groene Hart volgens VROM.

Marcel Eekhout en Lilian Roosenboom zijn door kasteel Groenveld aangetrokken als gastcuratoren voor deze tentoonstelling. Op de tentoonstelling worden de plannen voor het Groene Hart met elkaar geconfronteerd. 'The Green Heart Vision' gemaakt door de Harrison Studio dient als spiegel en is, als onderdeel van de tentoonstelling , in twee masterclasses geactualiseerd.


poster2-[geconverteerd].png


The Green Heart Vision van Harrison Studio
De eerste masterclass werd door de Harrrisons begeleid. De deelnemers waren: Gabriel Harrison , architect; Gerard van Heel , architect; Rob Hoekstra, beeldend kunstenaar; Jaco Kalfsbeek , stedenbouwer (DRO Amsterdam); Henk Ovink , beeldend kunstenaar; Anoesjka Volkerts , landschapsarchitect (DLG).

De tweede masterclass werd begeleid door Guus Borger en Joost van Hezewijk. De deelnemers waren: Michiel van Dongen, landschapsarchitect (VROM; Ida van de Lee, beeldend kunstenaar; Enno Schimmel, cultuurhistoricus (prov. Zuid-Holland); Paul de Kort , beeldend kunstenaar; Ester van de Wiel, ruimtelijk ontwerper / beeldend kunstenaar; Jan Kromwijk, landbouwdeskundige (GLTO), Ronald Blijdenstijn , cultuurhistoricus (prov. Utrecht), Jeroen Clausman , ecoloog (prov. Zuid-Holland).