Het verhaal van het water

ontwikkelingsvisie Zandwetering

zand-waterverhaal.jpg

Dit is het verhaal van de Zandwetering , een waterloop langs de rand van Deventer en Diepenveen. De Zandwetering markeert nu de grens van de stad , een grens die de stad gaat overschrijden. Dat brengt het gebied rond de Zandwetering in een nieuwe positie. Nu is de Zandwetering nog niet klaar voor die nieuwe rol. Het is een saaie watergang in een, overigens fraai, agrarisch gebied. Maar de kwaliteit van dit landschap kan worden verhoogd en de expressie van de Zandwetering kan actief worden opgewekt. Dan ontspint zich een reeks verhalen, intriges en anekdotes.

Het verhaal berust op vier peilers: het realiseren van een nieuwe jaarring voor de stad, het onthaasten van het water in de Zandwetering, het ontwikkelen van een "natuurtapijt met cultuurparels" en het enthousiasmeren van waterdragers van de toekomst. De eerste peiler wordt gevormd door de nieuwe jaarring voor de stad. De nieuwe jaarring vormt een onderdeel van het groene raamwerk, dat een duurzame ontwikkeling waarborgt. Binnen de stedenbouwkundige structuur van Deventer krijgt de jaarring vorm door het Weteringpark. Het Weteringpark fungeert als afronding van de huidige stadsrand. Het wordt een nieuwe jaarring die de stedelijke ontwikkeling tot het jaar 2000 markeert. Wanneer de stad zich verder ontwikkelt, wordt het Weteringpark als nieuwe groene structuur in het stedelijk weefsel opgenomen.

zand-jaarring.jpg

De tweede peiler is 'het verhaal van het water' zelf. Het is het leidend thema bij functionele, esthetische, ecologische en culturele aspecten. Belangrijk is daarbij dat het water van de Zandwetering wordt onthaast: de bodem van de waterloop wordt omhoog gebracht, de Zandwetering krijgt natuurlijke oevers en in het stroomgebied worden op verschillende plaatsen overstromingsvlaktes en zuiverende waterdoolhoven aangelegd.

zand-plankaart.jpg

De derde peiler wordt gevormd door het natuurtapijt met cultuurparels. De natuur in Weteringpark wordt gemaakt door en voor mensen, hier komt geen natuur die behoedzame bescherming behoeft, maar een ruig tapijt van "gebruiksnatuur" die vrij toegankelijk is. Aan deze ruige natuur worden "cultuurparels" toegevoegd: dat wil zeggen waterdoolhoven, bruggen, bloementuinen, kunstwerken en (landschaps-) architectonische objecten. Het karakter van het Weteringpark berust vooral op het contrast tussen natuur en cultuur. 

zand-waterdrager.jpg
De vierde pijler zijn de Waterdragers van de Toekomst. Waterdragers zijn alle mensen en organisaties die mee gaan helpen dit plan te realiseren. Zij zijn de "bronnen" die de Zandwetering gaan voeden met verhalen, inzet, geld, creativiteit, plannen, spierkracht en ideeën. Er zijn veel mensen nodig om dit plan van de grond te tillen: politici, wetenschappers, ontwerpers, organisatoren en vooral ook grondeigenaren, bewoners van het gebied en verder een deel van de bevolking van Deventer. Met zijn allen kunnen zij de Zandwetering doen opleven.


Iedereen kan een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van dit gebied. De eigenschappen van de plek en het verhaal van het water zorgen voor een karakter dat nergens anders te vinden is. Een ruim landschapspark met natuur, kunst en cultuur voor alle Deventernaren. Het verhaal van de Zandwetering is niet één vertelling, maar een hele reeks, zoals in Duizend-en-een-nacht. Sherezade vertelde sprookjes om te overleven. 

Meer informatie in het artikel Het verhaal van het water. 

Het plan is in 2004 uitgewerkt door H+N+S landschapsarchitecten.