Een speelplein met vliedbergen

Pleinontwerp voor de Caleidoscoop in de wijk Vliedberg te Vlijmen 

speelplein vlijmen

Rond het nieuwe multifunctionele accommodatie de Caleidoscoop in Vlijmen is de buitenruimte heringericht. Het gebouw herbergt een basisschool, een buurtcentrum, levensloopbestendige woningen, zorgwoningen en kantoren. 

speelplein vlijmen

Het gebied is ingericht volgens het Shared Space principe. Trottoirs zijn verwijderd. Rond het gebouw ligt een plein dat wordt omsloten door een mozaïekrand van kleine steentjes met daarin banken, fietsbeugels, speelaanleidingen en verlichting. Buiten deze rand liggen de parkeerplaatsen en ontsluitingsweg. De mozaïekrand en het meubilair vervangt het traditionele hek. 
 
betonnen speelbeesten

Grote betonnen beesten vormen speelaanleidingen op het plein. 

parkeervakken

De parkeervakken zijn vorm gegeven als eenvoudige grijze kaders. Ook zonder auto's ontstaat een interessant patroon. De weg, parkeerstroken en wandelstroken langs de woning hebben allemaal een warme bruinrode kleur.

rubberen vliedbergjes met speeltoestel

De speeltoestellen zijn op rubberen vliedbergen geplaatst. De vlietbergen liggen als eilanden in een uitgestrekt grijs vlak. 


meer informatie over dit project is te vinden op de site van Straatbeeld