Van Mondriaan naar Rietveld

Meervoudige ontwerp parkeerplaats bij Mont Saint Michel

msmauto.jpg

Het landschap rondom Mont Saint Michel is horizontaal; schorren, de zee en kleipolders. Meer landinwaarts liggen deglooiende heuvels. Mont Saint Michel is een verticale element in de zee, contrasterend met het horizontale landschap. 

Kwaliteiten 
Het zicht op en vanaf Mont Saint Michel is fantastisch. De schorren en de polders hebben een grote internationale betekenis. 
Mont Saint Michel is Frankrijks twee na grootste toeristische trekpleister. 

Problematiek 
Het parkeren bij Mont Saint Michel vindt plaats aan de voet van de berg en op de kwelder. Het verstoort het beeld van dit monument en zorgt voor verkeerstechnische conflicten. De organisatie heeft een nieuwe locatie voor het parkeren op het vaste land aangewezen. Deze lokatie is 15 hectare groot. 

msm-tuin1.jpg

Parkeren in een rietveld 
Het concept voor de nieuwe parkeerplaats op het vaste land is ‘parkeren in een rietveld'. De bezoeker van Mont Saint Michel parkeert zijn auto in de polder. Via populierenboomweides met tolautomaten en kassa's daalt hij af in een rietveld. Vanuit het rietveld leiden dijken naar een centraal plein waar de toeristen naar Mont Saint Michel worden gebracht. Vanaf de dijken heeft de toerist zicht op de oneindige ruimte van het polder- en kwelderlandschap met daarin Mont Saint Michel.

Door dijken en rietstroken is het gebied gecompartimenteerd. Het riet, dat 2 meter hoog wordt, de dijken en de knotwilgen zorgen ervoor dat de auto's verborgen blijven. Centraal ligt een Grand Alllee in de vorm van een lange dijk met knotwilgen. 


Meer informatie over dit project. 

Ontwerpers: Marcel Eekhout, Aleks Droog, Martine van Moûrik , Jolanda van Looij , Lanctuit architect paysage. Techniek: Cetec Paris