Zeeasters en bloemenbermen

landschapsplan voor de N59 in Zeeland

n59collage.jpg

Het Zeeuwse landschap is een helder en eenvoudig georganiseerd. Het landschapsplan voor de N59 is op een zelfde eenvoudige wijze opgebouwd. Aan de hand van drie eenvoudige regels is het landschapsplan opgebouwd. Door de ordeningsregels op te weg toe te passen ontstaan vier wegdelen met een eigen karakter: de natuurberm, de stadsberm Zierikzee, de polderberm, de stadsberm Bruinisse.

De brede bermen en overhoeken langs de N59 worden in de natuurzone getransformeerd tot Zeeastervelden. Voor het westelijk deel van de weg zijn uitwerkingen gemaakt van de Zeeastervelden. De bodem wordt afgegraven waardoor de vegetatie weer onder invloed van het brakke grondwater komt. Zo kan zich een brakke vegetatie ontwikkelen met onder andere zeeaster. Het natuurgebied loopt als het ware door tot aan de weg. In één van de Zeeastervelden ligt een uitzichtpunt met een kunstmatige dobbe op de hoogte van het maaiveld van voor de vervening.

landschapsplan.jpg