Focus Locus Oude Rijn

fotomanifestatie Zuid-Holland 

flor_atelier2.jpg

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is de fotomanifestatie Focus Locus Oude Rijn ontwikkeld. De voorbereidingen voor de manifestatie focus locus Oude Rijn zijn gestart in januari 2004. De basis voor de manifestatie is vastgelegd in een door Parklaan geschreven communicatiescenario. In dit scenario staan de doelen, doelgroepen, de benadering per doelgroep en de onderdelen van de manifestatie beschreven.

Nadat het scenario door de opdrachtgever was vastgesteld is Parklaan in juli 2004 begonnen met de organisatie van de uitvoering.

Parklaan heeft bij deze manifestatie zowel de organisatorische als de inhoudelijke kant voor haar rekening genomen. Parklaan werd ondersteund door een projecteam met daarin vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, het Centrum Beeldende Kunst Utrecht, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en het projectbureau Groene Hart.

Parklaan heeft ook de publiciteit rond de manifestatie verzorgd. Er verschenen artikelen in kranten en tijdschriften. Enkele zijn opgenomen op onze site.

 De manifestatie bestond uit de volgende onderdelen:

  • Oude Rijn ateliers waarbij bewoners door middel van foto's hebben vastgelegd wat zij karakteristiek vonden aan de Oude Rijn 
  • Drie fotoseries van 5 - 15 foto's gemaakt door Karel Tomei , Ellen Kooi en Aleks Droog

flor_aleks-2.jpg

  • Essays bij de drie fotoseries door Johan de Vos.
  • Een reisverslag van een wandeling van Katwijk naar Utrecht door Tijs van den Boomen.
  • Een fiets-wandelroute van Katwijk naar Utrecht.
  • Een beschrijving van het landschap van de Oude Rijn

flor_landschap-2.jpg 

  • Een tweetalige foto(boek)blik met zeven boekjes, vier ansichtkaarten en een loep ontworpen door 2 MAAL EE .

flor_blik2.gif flor_blik1.gif

flor-jaarmarkt.jpg 

flor_tentoonstellingw2.jpg